Blad wczytywania animacji.
Blad wczytywania animacji.
TEM Projekt Sp. z o.o. - oferta
Projektowanie
 • Opracowanie projektów koncepcyjnych;
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej złożonej z detali i opisu specyfikacji materiałowej;
 • Kompleksowe opracowanie projektów wykonawczych, warsztatowych, montażowych konstrukcji:
 • ścian osłonowych słupowo ? ryglowych (aluminiowych, stalowych, drewnianych);
 • ścian osłonowych strukturalnych i semistrukturalnych;
 • konstrukcji okien;
 • elewacji elementowych;
 • elewacji ciepło-zimnych;
 • elewacji dwupowłokowych;
 • dachów szklanych;
 • elementów oszkleń mocowanych punktowo i konstrukcji żeber szklanych;
 • okładzin aluminiowych;
 • okładzin ceramicznych;
 • okładzin kamiennych;
 • elementów przeciwpożarowych.
 • Uzgodnienia prowadzonych prac z Biurami Architektonicznymi, Generalnym Wykonawcą, Inwestorem;
 • Wykonanie obliczeń statycznych konstrukcji (aluminiowych, stalowych, szklanych);
 • Wykonywanie obliczeń statycznych szkła.
 
Doradztwo techniczne
 • Prowadzenie negocjacji technicznych i wybór wykonawcy elewacji;
 • Pomoc przy ocenie opłacalności wykonywanych inwestycji;
 • Ocena poprawności rozwiązań projektowych w odniesieniu do wymogów fizyki budowli, wymogów akustycznych, itp.;
 • Weryfikacja dokumentacji architektonicznej pod względem możliwości realizacji oraz stanu wiedzy technicznej;
 • Doradztwo i konsultacje w zakresie stosowania najnowszych technologii elewacyjnych;
 
Nadzór
 • Nadzór na budowie;
 • Weryfikacja projektów warsztatowych;
 • Kontrola prac warsztatowych;
 • Kontrola prac montażowych;
 • Udział w odbiorach częściowych i końcowych robót elewacyjnych;
 • Kontrola postępu prac elewacyjnych w odniesieniu do harmonogramu;
 
line
© Copyright TEM Projekt Sp. z o.o. Designed by E-Lime.